1894 het Wapen van Stramproy

Het wapen stelt een combinatie voor van een kasteel voor Thorn, waartoe Stramproy behoorde en de patroonheilige St. Willibrordus.

In een brief van 21 februari 1894 vroeg het gemeentebestuur het volgende wapen aan : (bron)
” Gedeeld : I in goud een adelaar van sabel, gebekt en geklauwd van zilver, getongd van keel; II van zilver, beladen met de H. Willibrordus, houdende in de linkerhand een gouden kruisstaf en in de rechter een kerkje. ”
De Hoge Raad van Adel had nogal wat bezwaren tegen het ontwerp. Allereerst de opname van de H. Willibrordus.  Aangezien inmiddels ook andere Limburgse gemeenten een wapen met een heilige verleend hadden gekregen kon dit niet meer geweigerd worden.

Een groter probleem vormde de adelaar als symbool voor Thorn.  In de brief sprak de gemeente over de ‘abdij en rijksheerlijkheid’ Thorn. De abdij voerde een kasteel, de heerlijkheid een adelaar. Aangezien Stramproy geen deel had uitgemaakt van de heerlijkheid, maar een bezit was van de abdij, vond de Hoge Raad van Adel het gepaster het kasteel op te nemen in plaats van de adelaar. Bovendien werd voorgesteld de plaats van de heilige en het symbool van Thorn om te draaien. Dit geheel werd aan de gemeente geschreven op 28 april 1894, waarna de gemeente het verzoek overnam en het huidige wapen is verleend.

Echter, het kasteel is waarschijnlijk afgeleid van het wapen van Thorn in Polen, niet van het Limburgse Thorn, dat ook een geheel ander wapen voert. Waarschijnlijk is de ontwerper destijds in wapenboeken op het wapen van de, toen in Pruisen gelegen, stad Thorn gestuit en heeft dat aangezien voor het Limburgse stadje.

Het besluit van 29 Juni 1894 werd op 11 juli 1894 aan de gemeente in de vorm van een oorkonde medegedeeld. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Reproductie oorspronkelijke oorkonde als voorzijde uitnodiging buitengewone openbare raadsvergadering van 30 december 1997 bij gelegenheid van het afscheid van B&W van Stramproy bij het samengaan met de gemeente Weert.

 

Wapen van Stramproy ingeschreven in Register Hoge Raad van Adel onder nummer 32

 

Teruggeplaatst gemeentewapen op voormalig gemeentehuis Stramproy op Koningsdag 2017 als afsluiting van een grondige restauratie gebouw.

 

Het wapen van stichting Dorpsraad Stramproy is hiervan afgeleid:

Het wapen is een gespiegelde versie van het oude wapen van de gemeente Stramproy.

De positie van St. Willibrordus komt daarmee overeen met het oorspronkelijke voorstel uit 1894.