Lang Laeve

Edere mörge oppe tiêd oet bèd is völ baeter as tot middig in diên nèst blieve ligge. Dageliks ein half oor haard renne duit eine mins ouch good. En nateurlik mèt de fiets nao ’t werk!
Asse dich die gewuuëndje hebst aangemaete en dich dao strikt aan hèlst kan det diên laeve mèt minimaal 3 jaor verlinge. Asse de lèste minuut van dien douchebeurt iêskaod water euver dien liêf lieëtst loupe kònne dao nog zeker 2 jaor biêkome. Smörges op neuchtere maag eine cognac maaktj de maag sterk. En door völ te lache kinse de doeëd ouch ein stök van dich aaf haoje.

Zoeë zeender eine alikke houp aanbevelinge òm dien laeve te rèkke. Völ daovan stamme van zoeëgenaamdje volkswiêshede; opa en oma wiste ’t ouch al.
Mer de meiste kome oet “privé-verzamelinge”. Det beteikentj det d’n eine zich ein meneer van laeve heet aangemaete woeë d’r biê zweert, terwiel d’n angere het etiket “volkome belachelik” d’r op plektj.
Toch zeen d’r ouch wat aardige biê. De bekindje Stramproyer bieje-haojer Ties de Wever heel d’r de volgendje bewering op nao: “Eders kieër as ein bie dich stiktj laefse ein oor langer”. As Ties die zin gezagdj haaj dreidje hae wat aan ziene snor, trocht ein paar kieër aan zien piêp, en gnuifdje op veurhandj al zélf mèt de zin die daonao most kome……”En dao hebbe d’r mich al ein miljoen gestoke!”. Sukses verzekerdj.
Getrouwdje minse laeve gemiddeldj langer dan allein-laevendje. Det keumtj waarsjienlik òmdet getrouwdje deindanger inne gate kònne haoje. Des aaf en toe neet te lieje en frustrerendj, mer det mòsse mer oppe koup toe neme.
Ouch minse die wichter hebbe zulle gemiddeldj ein paar jaor langer mèt gaon. “Wichter haoje dich joônk”, weurtj waal ins gezagdj. Det kan good waor zeên, mer dao zeen aojers zat die al vreug zoeë griês wie ein doéf zeen gewore vanne de oetspattinge van heur kroost.
Nateurlik kinse door ein bitje verstenjig te laeve get invloed oetoefene op de lingdje en de kwaliteit van diên laeve. Neet wie eine flap d’r tegenaan mer ein bitje mèt euverlèk en beleîd.
De meist reële redenering huuërdje wae pas geleje toen wae bie de notaris moste zeên. Dae mins heet nateurlik mèt vrieët völ ieëlenj-zake te make gadj zoeëwie echt-sjei-jinge, ònteigeninge en failliet-verklaoringe. Dae kan d’r dus euver mètkalle.
Mèt ein variatie op het spraekwoord “Zonder geluk vaart niemand wel” zagt dae goje mins: “In ’t laeve mòsse gewoeën ’t gelök hebbe desse geine pech hebst!”